ഏവര്‍ക്കും സ്‌നേഹനിര്‍ഭരമായ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകള്‍

മഹത്തായ നമ്മുടെ രാജ്യം അറുപത്തി ഏഴാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഫാറൂഖ് ആവാസിന്റെ സ്‌നേഹനിര്‍ഭരമായ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകള്‍.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*